Postcodes

Agbowa postal or zip code (Lagos State)

Agbowa is a district/ward located in Epe LGA of Lagos State, Nigeria. All the areas located within the district make use of the same 6-digit postal or zip code.

Here are the postcode for Agbowa:

Location Postcode 
Imope106104
Imoru106104
Itoikin106104
Magun106104
Mubeju106104
Odo Ayandolu106104
Oke Oso106104
Oko Abe106104
Onijawajawa106104
Orepete106104
Orugbo106104
Ota Ikosi106104
Otta Ikosi106104
Abute Marine106104
Imagba106104
Ado (Agbowa106104
Imesan106104
Agbow106104
Imokpe106104
Agbowa106104
Ago Hausa106104
Ago Owu106104
Ajebo106104
Ebute Otta106104
Egun106104
Ibelefun106104
Ideno106104
Idi Oparun106104
Iganke106104
Igbein106104
Ikosi106104
Ikosi Beach106104

Agbowa is a district/ward located in Epe LGA of Lagos State, Nigeria. All the areas located within the district make use of the same 6-digit postal or zip code.

Here are the postcode for Agbowa:

Location Postcode 
Imope106104
Imoru106104
Itoikin106104
Magun106104
Mubeju106104
Odo Ayandolu106104
Oke Oso106104
Oko Abe106104
Onijawajawa106104
Orepete106104
Orugbo106104
Ota Ikosi106104
Otta Ikosi106104
Abute Marine106104
Imagba106104
Ado (Agbowa106104
Imesan106104
Agbow106104
Imokpe106104
Agbowa106104
Ago Hausa106104
Ago Owu106104
Ajebo106104
Ebute Otta106104
Egun106104
Ibelefun106104
Ideno106104
Idi Oparun106104
Iganke106104
Igbein106104
Ikosi106104
Ikosi Beach106104