Postcodes

Odeda Postal or Zip Codes (Ogun State)

Odeda is one of the twenty (20) Local Government Areas (LGAs) in Ogun State, Nigeria. It is made up of several towns and districts that make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcodes for Odeda:

Aigbagba

Location Postcode
Ojebiyi110123
Ola110123
Owu110123
Ijemo -Fadipe110123
Ikija110123
Itesi Lijigun110123
Itoku110123
Lersin – Olorode110123
Ntoji110123
Odebo110123
Ogundipe110123
Abakuyamo110123
Akia110123
Alagbagba110123
Amini Awo110123
Araromi110123
Baba- Pupa110123
Balogun – Ilawo110123
Elegunmefa110123

Alabata

Location Postcode
Abidogun110124
Oota110124
Adao110124
Seriki110124
Agurodo110124
Tejoun110124
Ajilete110124
Alabata110124
Baka110124
Balekan110124
Court110124
Egbeda110124
Erinle110124
Fagbohun110124
Famii110124
Imala110124
Oba110124
Odunbaku110124
omitogun110124

Ilugun

Location Postcode
Oniyanrin110111
Yisa110111
Adedapo110111
Olokemeji110111
Adewusi110111
Olokun110111
Ajagbe110111
Olowo110111
Ajobo110111
Onireke110111
Akonko110111
Alaghaa110111
Daodu110111
Efon110111
Fadipe110111
Ilugun110111
Kila110111
Kugba110111
Ladipo110111
Oguntolu110111
Okiriojule110111
Olofin110111

Itesi

Location Postcode
Aderupoko110120
Odelaitan110120
Aganrere110120
Ogunda110120
Anifamu110120
Olori110120
Apena Kemta110120
Papa – Oja110120
Araomi110120
Segile110120
Awowo110120
Yakoyo110120
Balogun110120
bantun110120
Edila110120
Emulu110120
Ese Oke110120
Iyanbu110120
Kebo110120
Keere110120
Lalemi110120
Ntoji110120

Obantoko

Location Postcode
Aaya110121
Obantoko110121
Akingbade110121
Olubo110121
Anigilaje110121
Sobeyi110121
Apena110121
Tirinmi110121
Aregbe110121
Eleweran110121
Ijebu110121
Iligun110121
Ilupapu – Alagbede110121
Iyanbu110121
Kangudu110121
Lakiri110121
Legua110121
Leso110121
Morekete110121
Obaasa110121

Obete

Location Postcode
Orile Abaaka110125
Oyan Dam110125
Sikiru110125
Ayoyo110125
Bonuola110125
Idi Emi110125
Ihokoko110125
Ijape110125
Luhani110125
Obete110125
Odo – Erin110125
Ogunmola110125
Okedi110125
Adebori110125
Ajuba110125
Apojola110125
Arikola110125
Ariwo110125
Asipa110125

Odeda

Location Postcode
Agboke110109
Ogunbayo110109
Akogun110109
Oluga110109
Alayin110109
Olugbo110109
Anipupo110109
Rogun Rogun110109
Arege110109
Sokan110109
Eweje110109
Idi -Obi110109
Ilagbe110109
Ile – Olu110109
Itoko Elemide110109
Lugbose110109
Makuleri110109
Oboskoto110109
Odeda110109
Ogboye110109
Ogeleje110109

Olodo

Location Postcode
Otere Ogunkola110122
Agbe110122
Baagbon110122
Bangboye110122
Ego110122
Fagbemi110122
Ikija110122
Ipora Oga110122
Kereku110122
Kesinro110122
Ladojo110122
Loosi110122
Obo_ogunsola110122
Oju -Ogun110122
Olodo110122
Olori110122
Oluwa Kessi110122

Opeji

Locatoin Postcode
Adako110110
Onigbogbo110110
Adebori110110
Oniyanrin110110
Ajaro110110
Opeji110110
Amoje110110
Asipa110110
Fadage110110
Gbotikale110110
Idi Emi110110
Ijo Agbe110110
Ilawo110110
Isope110110
Kajola110110
Lemo110110
Mawuko110110
Obe110110
Olajogun110110

Osiele

Location Postcode
Ajan110119
Ogboja110119
Alabata Solotan110119
Osiele110119
Apakila110119
Owe110119
Apena110119
Tesi Ajegunle110119
Are110119
Atepa110119
Camp110119
Egunre110119
Idera110119
Idi Aka110119
Iporo Pooopla110119
Isolu110119
Itoko Ajegunle110119
Iwo Ali110119
Jagun Akinfenwa110119
Odogba110119

Odeda is one of the twenty (20) Local Government Areas (LGAs) in Ogun State, Nigeria. It is made up of several towns and districts that make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcodes for Odeda:

Aigbagba

Location Postcode
Ojebiyi110123
Ola110123
Owu110123
Ijemo -Fadipe110123
Ikija110123
Itesi Lijigun110123
Itoku110123
Lersin – Olorode110123
Ntoji110123
Odebo110123
Ogundipe110123
Abakuyamo110123
Akia110123
Alagbagba110123
Amini Awo110123
Araromi110123
Baba- Pupa110123
Balogun – Ilawo110123
Elegunmefa110123

Alabata

Location Postcode
Abidogun110124
Oota110124
Adao110124
Seriki110124
Agurodo110124
Tejoun110124
Ajilete110124
Alabata110124
Baka110124
Balekan110124
Court110124
Egbeda110124
Erinle110124
Fagbohun110124
Famii110124
Imala110124
Oba110124
Odunbaku110124
omitogun110124

Ilugun

Location Postcode
Oniyanrin110111
Yisa110111
Adedapo110111
Olokemeji110111
Adewusi110111
Olokun110111
Ajagbe110111
Olowo110111
Ajobo110111
Onireke110111
Akonko110111
Alaghaa110111
Daodu110111
Efon110111
Fadipe110111
Ilugun110111
Kila110111
Kugba110111
Ladipo110111
Oguntolu110111
Okiriojule110111
Olofin110111

Itesi

Location Postcode
Aderupoko110120
Odelaitan110120
Aganrere110120
Ogunda110120
Anifamu110120
Olori110120
Apena Kemta110120
Papa – Oja110120
Araomi110120
Segile110120
Awowo110120
Yakoyo110120
Balogun110120
bantun110120
Edila110120
Emulu110120
Ese Oke110120
Iyanbu110120
Kebo110120
Keere110120
Lalemi110120
Ntoji110120

Obantoko

Location Postcode
Aaya110121
Obantoko110121
Akingbade110121
Olubo110121
Anigilaje110121
Sobeyi110121
Apena110121
Tirinmi110121
Aregbe110121
Eleweran110121
Ijebu110121
Iligun110121
Ilupapu – Alagbede110121
Iyanbu110121
Kangudu110121
Lakiri110121
Legua110121
Leso110121
Morekete110121
Obaasa110121

Obete

Location Postcode
Orile Abaaka110125
Oyan Dam110125
Sikiru110125
Ayoyo110125
Bonuola110125
Idi Emi110125
Ihokoko110125
Ijape110125
Luhani110125
Obete110125
Odo – Erin110125
Ogunmola110125
Okedi110125
Adebori110125
Ajuba110125
Apojola110125
Arikola110125
Ariwo110125
Asipa110125

Odeda

Location Postcode
Agboke110109
Ogunbayo110109
Akogun110109
Oluga110109
Alayin110109
Olugbo110109
Anipupo110109
Rogun Rogun110109
Arege110109
Sokan110109
Eweje110109
Idi -Obi110109
Ilagbe110109
Ile – Olu110109
Itoko Elemide110109
Lugbose110109
Makuleri110109
Oboskoto110109
Odeda110109
Ogboye110109
Ogeleje110109

Olodo

Location Postcode
Otere Ogunkola110122
Agbe110122
Baagbon110122
Bangboye110122
Ego110122
Fagbemi110122
Ikija110122
Ipora Oga110122
Kereku110122
Kesinro110122
Ladojo110122
Loosi110122
Obo_ogunsola110122
Oju -Ogun110122
Olodo110122
Olori110122
Oluwa Kessi110122

Opeji

Locatoin Postcode
Adako110110
Onigbogbo110110
Adebori110110
Oniyanrin110110
Ajaro110110
Opeji110110
Amoje110110
Asipa110110
Fadage110110
Gbotikale110110
Idi Emi110110
Ijo Agbe110110
Ilawo110110
Isope110110
Kajola110110
Lemo110110
Mawuko110110
Obe110110
Olajogun110110

Osiele

Location Postcode
Ajan110119
Ogboja110119
Alabata Solotan110119
Osiele110119
Apakila110119
Owe110119
Apena110119
Tesi Ajegunle110119
Are110119
Atepa110119
Camp110119
Egunre110119
Idera110119
Idi Aka110119
Iporo Pooopla110119
Isolu110119
Itoko Ajegunle110119
Iwo Ali110119
Jagun Akinfenwa110119
Odogba110119