Mathematics

If (T = 2pi sqrt{frac{l}{g}}), make g the subject of the formula

If (T = 2pi sqrt{frac{l}{g}}), make g the subject of the formula

 • A.
  (4π l2) / T
 • B.
  (4π2l) / T2
 • C.
  (4π2l2) / T2
 • D.
  (2π√l) / T
Correct Answer: Option B
Explanation

(T = 2pi sqrt{frac{l}{g}})

(frac{T}{2pi} = sqrt{frac{l}{g}})

((frac{T}{2pi})^{2} = frac{l}{g})

(therefore g = frac{4 pi^{2} l}{T^{2}})