Mathematics

In the triangle XYZ , XM is the altitude from X to YZ.XY = 13cm,…

In the triangle XYZ , XM is the altitude from X to YZ.XY = 13cm, XZ = 15cm and YM = 5cm. Find the length of YZ
 • A.
  9cm
 • B.
  12cm
 • C.
  14cm
 • D.
  19.85cm
 • E.
  23cm
Correct Answer: Option C
Explanation
XM = 132 – 52 = 12cm

MZ = 152 – 122 = 9cm
YZ = 9 + 5 = 14cm