Walter Harding

IntroSouth African politician
Was Politician 
From South Africa 
Type Politics 
Gendermale
Birth 1813 
Death 19 April 1874 

(aged 61 years)

Sir Walter Harding (1813 – 19 April 1874) was die eerste hoofregter van die destydse Natalkolonie. Hy begin werk as ‘n onderregter in die Kaap. Hy beklee verskeie ampte en in 1836 stel hy ‘n register op van al die verslae van die Hooggeregshof se kriminele verhore wat terug dateer tot 1736 as ‘n opheldering van die Romeins-Hollandse reg. Die jaar daarna versamel en publiseer hy die wette wat in die Kaapkolonie van krag was. Later word hy vrederegter op Swellendam en daarna word hy die kroonvervolger in Natal in 1846. As luitenant-kolonel roep hy die Volunteer Yeomanry Cavalry Corps in die lewe. In 1856 word hy die griffier van Natal en in 1858 die eerste hoofregter van Natal. Hy sterf op 19 April 1874. Die dorp Harding is na hom genoem.

Bron

  • Ensiklopedie van Suidelike Afrika, Eric Rosenthal, 1967.
Sidebar